Alan Behul

Partner pre oblasť drahých kovov

Investor, dizajnér, odborník v oblasti drahých kovov. Pracuje vo vedúcej funkcii v spoločnosti GOLD INVEST Slovakia, a.s. Od roku 2014 sa intenzívne venuje aj kryptomenovému svetu.

Alan Behul